Reizen door de eeuwen heen

Reizen is niet alleen van deze tijd, ook in vroegere tijden werd er – zij het om verschillende redenen – wat afgereisd.

In  teksten vimages (1)an de 18e eeuw vindt men aanvragen voor paspoorten. De bestemming varieert naargelang de redenen van de reis.  Pelgrims trokken naar een of andere heilige plaats, niet noodzakelijk het Heilig Land. Zij volgden bepaalde routes die van abdij tot abdij liepen waar ze onderdak en eten kregen.

 

Het vervoer ging te voet, te paard, per diligence of privékoets. De kast van de koets werd door leren riemen opgehangen. Deze riemen dienden voor de vering van de koets zodat de reizigers minder dooreengeschud werden dan bij het reizen met een boerenkar. Deze tochten vergden heel wat tijd en onderweg was de veiligheid van de reizigers niet gegarandeerd.